Veteraanitoiminta

Keski-Uudenmaan Pelastusyhdistyksen veteraanivaliokunta kokoontuu säännöllisin väliajoin. Kokoontumiset koostuvat tutustumiskäynneistä, eri alojen asiantuntijoiden luennoista sekä yhteisistä illanvietoista.